"För ett nytt ledarskap för Sverige!"

Rickard Nordin

Ensamstående pappa och klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen (C) med intresse för e-sport. Streamar på Twitch och driver personvalskampanj i Gbg.

Göteborg| Centerpartiet| Miljö| Val| Riksdagen| Arbetslöshet| jobb| Riksdag| Energi| Bostäder| Media| Personval| Klimat| Stadsmiljö| Kollektivtrafik| Biljettsystem| Västtrafik| Skatt| Barn| Cyklism| Träd| e-sport| solel| förnybar energi| Infrastruktur

07

okt

Dags att göra upp med det förflutna

söndagen den 7 oktober 2007

Läser idag på Text-tv att det varit protester mot ett firande av Columbus i Denver. De protesterande säger att man inte borde högtidlighålla ett folkmord. Jag kan inte anat än att hålla med. Tyvärr firar vi ju själva Gustav Adolfsdagen 6 nov t.ex Man kan ju fråga sig om det är något att fira att en kung dog just den dagen.

Men det finns viktigare frågor när det gäller det förflutna, både här i Sverige och i USA. Jag tänker på urbefolkningarna. Sverige har inte skrivit under ILO:s konvention 169 som handlar om ursprungsbefolkningars rättigheter. Det gör att samerna knuffas undan mer och mer, precis som ”the native americans” i USA. Man funderar ju på om det kommer sluta som i Staterna att samerna måste finansiera sitt levene med att driva casinon. Redan idag är de de enda som får bedriva renskötsel.

Det är problematiskt med landfrågan. Visst förstör renarna en del av marken, det är det inget tal om, men samtidigt måste ju markägarna varit medvetna om det när de köpte marken av staten. För det var ju på den statliga marken som det stora antalet renar betade. Om Sverige skriver under konvention 169 skulle samerna få betydligt lättare att hävda sedvanerätten. Hur svårt kan det vara? Jag är övertygad om att samerna är villiga att i viss mån kompensera markägare för att de får hålla renar på deras marker. Situationen är ju idag ohållbar, man kan inte hålla på och lyfta renar med helikopter mellan marker eller skicka dem med djurtransporter på vägar, det finns ingen som helst ekonomi i det.

Visst är jag för privatiseringar och att staten säljer ut delar av den mark man förfogar över, men samtidigt får man inte låta det gå ut över den svenska urbefolkningen, det är självklart!

0