"För ett nytt ledarskap för Sverige!"

Rickard Nordin

Ensamstående pappa och klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen (C) med intresse för e-sport. Streamar på Twitch och driver personvalskampanj i Gbg.

Göteborg| Centerpartiet| Miljö| Val| Riksdagen| Arbetslöshet| jobb| Riksdag| Energi| Bostäder| Media| Personval| Klimat| Stadsmiljö| Kollektivtrafik| Biljettsystem| Västtrafik| Skatt| Barn| Cyklism| Träd| e-sport| solel| förnybar energi| Infrastruktur

27

apr

Dags för stämma

söndagen den 27 april 2008

Så var det då dags för CUF:s förbundsstämma! Stämman blir spännande, inte bara för att undertecknad är föreslagen till förbundsstyrelsen, utan det blir också spännande för att det finns en hel drös med förslag, både bra och mindre lyckade som skall upp till diskussion. Hur blir det med spårvagnarna, ska bombhundar bli standard och kommer CUF ta ett steg närmare NATO? Själv lär jag mest debattera EMU och en sväng med internationella frågor. För de som är nyfikna så kan jag presentera mitt förslag till EMU-skrivning nedan:

”EMU-projekten har i grunden goda intentioner, men har fortfarande inte utsatts för tillräckliga prövningar, exempelvis en längre period av ekonomisk nedgång. I dagsläget är det därför svårt att motivera ett svenskt deltagande. Om den svenska ekonomin hamnar i otakt med övriga EMU-länder kan de ekonomiska konsekvenserna bli förödande. Särskilt oroväckande är att flera stora länder har undsluppit bestraffning när de uppenbart brutit mot stabilitetspaktens krav.

När valutaunionen utsatts för ovanstående problematiker och de klarlagts, prövats och passerat utan problem är det dags att åter överväga ett svenskt EMU-medlemskap.
CUF respekterar resultatet av den svenska EMU-folkomröstningen och för att ändra Sveriges beslut krävs en ny folkomröstning. I dagsläget är detta inte aktuellt, då opinionsläget inte har förändrats nämnvärt.”


Jag har ett par andra små stycken so jag vill ska in också. Om försvar och bistånd kommer jag slåss för följande:

”När det kommer till försvarsmaktens internationella insatser kan man inte bortse ifrån att många av dem bör koordineras med de biståndsinsatser som den svenska staten står för. Fredsbevarande styrkor kan i många fall ses som en inledande biståndsinsats. Det bör dock fortsättningsvis vara två separata budgetar för att undvika att pengar till civilt bistånds används vid militära insatser.”

Och slutligen i axplocket så finns ett nytt stycke om Västsahara:

”Den marockanska ockupationen av Västsahara strider mot all internationell rätt. ”Baker-planen” för en folkomröstning om självständighet, som antagits av FN, måste genomföras. Givetvis skall då inte marockanska bosättare ha möjlighet att delta i folkomröstningen. Att EU köper fiskerättigheter på Västsahariskt territorium måste omedelbart upphöra. CUF anser att FN och EU måste sätta kraftfull press på Marocko för att genomföra förhandlingar och finna en lösning på det västsahariska folkets villkor.”

Väl mött i talarstolen på stämman!

1

Visa/dölj kommentar (1)