"För ett nytt ledarskap för Sverige!"

Rickard Nordin

Ensamstående pappa och klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen (C) med intresse för e-sport. Streamar på Twitch och driver personvalskampanj i Gbg.

Göteborg| Centerpartiet| Miljö| Val| Riksdagen| Arbetslöshet| jobb| Riksdag| Energi| Bostäder| Media| Personval| Klimat| Stadsmiljö| Kollektivtrafik| Biljettsystem| Västtrafik| Skatt| Barn| Cyklism| Träd| e-sport| solel| förnybar energi| Infrastruktur

08

dec

Glöm inte integriteten i trängseldebatten

tisdagen den 8 december 2009

GP skriver idag att det kommer kosta 15kr i trängselavgift om det blir en inre zon i Göteborg.

Jag är definitivt för trängselavgifter, dels för att finansiera de stora infrastruktursatsningar som vi i Centerpartiet förhandlat fram. (Västlänken är ju faktiskt en gammal Centeridé som vi äntligen lyckats få igenom).
Men det är väldigt viktigt att vi inte glömmer integritetsaspekten. Det kan verka avsides, men det finns faktiskt en stor risk med just registreringen i samband med betalning av trängselavgiften. Det som oftast pratas om är att man ska antingen betala via en dosa i förhand eller att man som i Stockholm åker igenom, blir fotad, och får betala i närmsta Pressbyråkiosk.
Problemet är funktionsglidningen. Inte att man kanske blir fotad i sig för att betalning ska kunna genomföras, men om min partner kan gå in på en webbsida, knappa in registreringsnumret på vår gemensamma bil och sedan se när jag passerat avgiftsstationerna, kan detta nyttjas i andra syften, som inte är förenliga med integriteten.
Mitt förslag som jag kommer driva hårt via Centerpartiet i Göteborg är att det ska finnas minst en fil där man kan betala kontant, precis som det funkar med bompengen i Oslos utkanter. Det är dessutom mycket enklare för utländska medborgare och betydligt bättre ur integritetssynpunkt, så att jag inte blir registrerad.

0