"För ett nytt ledarskap för Sverige!"

Rickard Nordin

Ensamstående pappa och klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen (C) med intresse för e-sport. Streamar på Twitch och driver personvalskampanj i Gbg.

Göteborg| Centerpartiet| Miljö| Val| Riksdagen| Arbetslöshet| jobb| Riksdag| Energi| Bostäder| Media| Personval| Klimat| Stadsmiljö| Kollektivtrafik| Biljettsystem| Västtrafik| Skatt| Barn| Cyklism| Träd| e-sport| solel| förnybar energi| Infrastruktur

29

apr

Göteborg – en bättre stad är möjlig!

torsdagen den 29 april 2010

De fyra gruppledarna (Jan Hallberg (M), Helene Odenjung (FP), Carina Liljesand (KD) och Anders Flanking (C))från Alliansen skriver idag på GP:s debattsida om Göteborg. Socialdemokraterna har utropat Göteborg till sitt skyltfönster inför valet 2010. Jag är inte helt säker på att det är något att stoltsera med. 16 år har S+MP+tidvis V styrt staden och det är med sorg jag ser på delar av resultatet. Centerpartiet och Alliansen har idéer för ett bättre, grönt och hållbart Göteborg.

Göteborg får låga placering i många rankingar. Inte bara inställningen till företagsamhet är problem, Fokus rankar Göteborgs kommun på 212 plats var det är bäst att bo 2009. Ingen hit.
Företagsamheten kan ökas genom rättvisare betalningsvillkor, företagslotsar, entreprenörskap i skolan och en upphandling som ger även mindre bolag chansen. Vi har föreslagit allt det där.
Vi tappar mot de andra storstäderna inom byggsektorn och lever inte ens upp till de egna, alldeles för lågt satta målen. Göteborg dras med en stor bostadsbrist.
Vi kan bygga en helt ny stadsdel på södra Hisingen, den bara MÅSTE bli en hög tät blandstad. På så sätt kan vi få till 15000 bostäder och dubbelt så många arbetsplatser. Det är inte kostnaden som avskräcker, det är en ovilja från kommunens sida. Byggbolag flyr Göteborg i dagsläget! Om det byggs i Malmö och Stockholm kan det ju inte vara så himla svårt här.
Omsorgen som vänstergänget värnar så högt har problem. Förskolegrupperna är alldeles för stora och riskerar att bli än större. Mer än 1 av 4 elever går ut skolan utan fullständiga betyg. På vissa håll är det bara drygt hälften.

Inom skolan föreslår vi en skolpeng så att resurserna faktiskt går till skolan och inget annat. Idag läggs allt i en stor pengapåse som sedan Stadsdelsnämnderna kan nalla ur bäst de vill. Det ger knappast en likvärdig skolgång över hela staden. Tillgången till skolsköterskor skiljer sig exempelvis avsevärt åt.
Inte heller miljön är någon hit. Man lyckas inte samla in mer än 6,4% biologiskt avfall från hushållen. Det är en viktig råvara för biogasproduktion och kan utan större svårighet pressas upp till 25% med rätt system. Men så har ju också MP varit med och beslutat om ett fossilt naturgaskraftverk, varför ersätta det med bra biogas? Man får inte bygglov för solceller, men för pariserhjul går det bra.

Och slutligen, jag vill ha ett optiskt sopsorteringssystem där man enkelt kan sortera sitt avfall hemma, istället för att behöva dra allt till återvinningsstationen. Det skulle dessutom ge biologiskt avfall i mängd och därmed vara klimatsmart, minska transporterna och ge oss stora möjligheter att ställa om staden och göra den fossilbränslefri. Småskalig energi ska ju dessutom uppmuntras, inte förkastas! Två så enkla åtgärder är långt mer än en cykelbro över älven skulle göra, dessutom mycket billigare…
Det är dags för förändring!
Det finns många fler idéer för Göteborg från mig, Centerpartiet och Alliansen. En röst på oss för Maktskifte i Göteborg i höst är en röst på ett Göteborg för framtiden. Ett Göteborg som klättrar på rankinglistor istället för att falla och ett Göteborg som ligger i framkant istället för i bakvattnet.

0


28

apr

Krönika på cuf.se

onsdagen den 28 april 2010

Idag skriver jag på cuf.se om varför jag bör bli vald till första vice ordförande i CUF, vad jag har gjort under året och vad jag vill med CUF. Givetvis inte så långt som man skulle vilja, men ändå…

0


27

apr

S följer C:s förslag!

tisdagen den 27 april 2010

Centerpartiet föreslog redan i sin budget 2007 att medel skulle avsättas till städning av skolorna. Toaletter som är fruktansvärda, klotter och slitna lokaler. Det är knappast någon miljö att lära sig i.

2008 följde vi upp med att föreslå en kommunövergripande inventering med åtgärdsplan görs av städningen i skolan och avsatte också medel till detta.
Responsen var noll och intet.
Men nu, två år senare börjar det hända något. Sossarna har insett att unga människor också är människor. Det finns ingen annanstans där arbetsmiljön skulle kunna vara så kass, som den är på vissa skolor, utan att något händer. Jag tycker mest det är trist att man inte kan ge credit till någon annan som har en bra idé. Tänk om vänstergänget (S,V,MP) som styr Göteborg, hade vågat ge Centerpartiet och tagit fasta på idén då. Tänk så många ungdomar som faktiskt vågat gå på toaletten under dessa två år.

Jag struntar egentligen i vem som lägger förslaget, bra förslag är bra förslag, basta. Det är inte för partiernas skull som vi driver politik, det är för medborgarna och även om grundskoleelever inte har rösträtt så är de faktiskt medborgare!
Det finns lösningar. Norah4You berättar om en skola i Linköping med klasstoaletter som fungerade utmärkt. Det finns också idéer om att lärare och elever ska dela toalett. Kanske kan vara en spännande lösning. Det är ju faktiskt så att kraven på arbetsmiljön borde vara densamma och därför bör det ju rimligtvis inte vara några problem, eller? ;-)

4

Visa/dölj kommentarer (4)

26

apr

Ny design

måndagen den 26 april 2010

För er som är vana läsare ser nu bloggen helt annorlunda ut.

Den har fått sig ett ansiktslyft och det är därmed så att några sidor är lite tomma. Detta kommer fyllas under den kommande veckan och inget man behöver vara orolig för :-)
Välkommen!

1

Visa/dölj kommentar (1)

20

apr

Torslanda egen kommun

tisdagen den 20 april 2010

Ser att man i SDN Torslanda vill ha egen kommun.

För min del lägger jag mig inte i frågan specifikt utan konstaterar helt enkelt att jag aldrig skulle vilja tvinga någon del att befinna sig i en kommun de inte vill. Beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. Ville vara egna, ska de vara det. Ville de inte, så ska de inte. Så enkelt är det.
Jag har tidigare bloggat.

10

Visa/dölj kommentarer (10)

20

apr

Två tips

tisdagen den 20 april 2010

Hittills har jag inte kommit på något spännande att blogga om idag, utan sparar det till senare.

Istället blir det två tips på saker att läsa.
Magnus Andersson skriver på Aftonbladet om ungdomsarbetslöshet inför chatduellen kl 14.
Jag citerar:
Enligt Novus håller 91 procent av ungdomarna med mig och är villiga att ta ett jobb till lite lägre ingångslön, för att i alla fall komma in på arbetsmarknaden. När vi ungdomar väl är där så kan vi visa vad vi går för och få betalt därefter. En del av ungdomars konkurrenskraft ligger i att vi kan tänka oss lite lägre lön först, för att i alla fall komma in på arbetsmarknaden. Ta inte ifrån oss den fördelen. På precis samma sätt vore det helt värdelöst att höja arbetsgivaravgiften för oss unga. En fortsatt låg arbetsgivaravgift för att anställa unga ger oss en fördel som minskar ungdomsarbetslösheten.
Sedan har Cornucopia ett fantastiskt inlägg (som så ofta) kring beskattningen av bloggares varuprover. Ett gott skratt utlovas!

7

Visa/dölj kommentarer (7)

19

apr

Avfallsproblemet växer i Göteborg

måndagen den 19 april 2010

Jag har tidigare rapporterat kring avfallsproblemet i Göteborg och hur krångligt och dyrt det är att återvinna. Idag får vi det återigen bekräftat. 1000 ton elskrot hamnar i hushållsavfallet. Tyvärr alldeles för förståeligt, eftersom vi utan bil är helt utlämnade till snälla grannar eller i bästa fall grovsopsrum om man bor i lägenhet.

Det går inga spårvagnar till återvinningscentralerna och det är knappast smidigt att kånka på en uttjänt tjock-TV på buss eller spårvagn. Det är inte konstigt att det slinker ner en och annan TV i byggcontainrar…
Mycket farligt avfall hamnar också i avloppet. Knappast idealiskt, eftersom slammet kan vara en enorm resurs som biogaskälla om vi inte förorenar det med massa skit.
Att satsa ökade resurser på återvinningen är en bra affär. Inte bara eftersom exempelvis elektronikskrot faktiskt innehåller många ädelmetaller utan också för att alternativet är så mycket dyrare!

0


17

apr

Lösningar på ungdomsarbetslösheten

lördagen den 17 april 2010

Man kan ifrågasätta statistiken från arbetsförmedlingen. Det är i vilket fall som helst bra att den är lägre i Göteborg än i riket i övrigt. Det betyder inte att situationen är bra.

Reglerna på dagens arbetsmarknad stänger ute grupper. Ungdomar, nya svenskar och i viss mån kvinnor har problem att komma in och när de väl kommer in är de först ut i kylan när det börjar gå lite dåligt.

Det finns lösningar, men det vill varken Vänsterkartellen eller Moderaterna lyssna på.
Det handlar helt enkelt om att det idag är en för stor ekonomisk risk att anställa ungdomar. När ett företag anställer en ny person väger man fördelar och nackdelar mot varandra.
På plus-sidan om man anställer en ung finns bland annat:
  • Lägre arbetsgivaravgift
  • Något lägre lön
  • Färre förutfattade meningar
På minussidan finns bland annat:
  • Ingen erfarenhet
  • Kräver resurser att internutbilda
  • Osäkerhet på funktion i grupp
  • Ingen vetskap om prestationsnivå
Det finns fler faktorer på varje sidan, men i grund och botten handlar det om att öka plusen och minska minusen eller åtminstone göra det ena.
Men det finns lösningar:
  • Genom en utbildning bättre kopplad till näringsliv minskas osäkerheten och erfarenheterna ökas.
  • Genom en flexiblare arbetslagstiftning med högre skydd utanför och lägre innanför minskas risken med att anställa en ung utan erfarenhet och skyddet för den enskilda ökar.
  • Med lägre ingångslöner och snabbare löneökningar minskas den ekonomiska risken, och den ekonomiska belöningen för den enskilde ökar vid ett bra jobb.
Det är faktiskt inte svårare än såhär!

2

Visa/dölj kommentarer (2)

16

apr

Tät, grön blandstad i Göteborg – nu händer det!

fredagen den 16 april 2010

Idag presenteras två idéer i GT. Det är dels ett nytt bygge i Lindholmsallén som ska komma tillstånd. Äntligen händer det lite på byggfronten. Det är passivhus som kommer tillstånd och det ger bostäder, lokaler och andra ytor. Fantastiskt! Men det hade gått att göra det ännu grönare och energisnålare om man så velat.

Men det behövs mer! GT presenterar också planer för en ny innerstad kring Majorna. det ska förtätas enligt förslaget. Bra. Jag hoppas bara att man bygger mer på höjden och inte på bredden. Vi ska inte nagga offentliga utrymmen i kanten. Det måste gå att gå vid älvkanten och Göteborg måste nyttja närheten till vattnet bättre. Hellre ett par våningar till uppåt istället för ett par hus till i områden där man kopplar av idag. Göteborg växer. Flera tusen människor flyttar in till Göteborg varje år. De måste bo någonstans. De som bor här redan bor ofta trångt och skulle gärna flytta. Vi behöver fler bostäder helt enkelt.
I Alingsås har man byggt små lägenheter ovanpå taken. Det syns inte från gatan, det är fantastiska bostäder och det ger fler möjligheter för människor att ha någonstans att bo! Tänk om vi kunde göra likadant. Alingsås vågar, Alingsås bygger energisnålt och smart. Varför inte lära och härma? Vi kan också!
Tidigare har jag skrivit om industriområdena på Hisingen som kan bli en ny vacker skyline.
För oss som vill ha en tät blandstadi Göteborg finns nu en Facebooksida. Gå med i den du också! Jag vill också återigen tipsa om YIMBY Gbg som jobbar för samma mål som jag över partigränserna.

0


16

apr

Ny kort anställningsform lanserad

fredagen den 16 april 2010

CUF och Magnus Andersson har i dagarna lanserat en ny anställningsform som enligt förslaget ska gälla under max två månader. Det är en ny form där kollektivavtal, turordningsregler inte gäller och där arbetsgivaravgiften är slopad.

Det skulle vara ett sätt för många unga att få in en fot på arbetsmarknaden och visa sin duglighet. Det skulle bli billigare att anställa dem utan arbetsgivaravgift. Det skulle vara riskfritt att pröva en tidigare oprövad person som turordningsreglerna inte gäller och ungdomarna själva skulle få chansen att förhandla sina avtal betydligt mer flexiblare än de stela kollektivavtalen.
85% av alla sommarjobb finns inom privat sektor. Vill det offentliga styra över sina löner, fine, men den privata sektorn behöver man inte pilla på alltför mycket. Det är bättre att löner får regleras i avtal än genom LO (läs Socialdemokraterna).
I Metro är man rädd för lönedumping. Men ungdomar är inte dumma. De tar inte vilken lön som helst Elkers säger. Man ska komma ihåg att det bara gäller under två månader och jag tror inte att folk är dumma nog att jobba för svältlöner. Jag tror dessutom inte att arbetsgivare vill få badwill i den utsträckningen det skulle generera. Med en slopad arbetsgivaravgift blir det lönsamt nog att anställa unga. Slopandet av kollektivavtalen för anställningsformen handlar för min del om att kunna välja mer när man jobbar, hur man jobbar och vilken typ av ersättning man får.
Ge unga chansen i sommar!

0