"För ett nytt ledarskap för Sverige!"

Rickard Nordin

Ensamstående pappa och klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen (C) med intresse för e-sport. Streamar på Twitch och driver personvalskampanj i Gbg.

Göteborg| Centerpartiet| Miljö| Val| Riksdagen| Arbetslöshet| jobb| Riksdag| Energi| Bostäder| Media| Personval| Klimat| Stadsmiljö| Kollektivtrafik| Biljettsystem| Västtrafik| Skatt| Barn| Cyklism| Träd| e-sport| solel| förnybar energi| Infrastruktur

14

sep

Stadsbyggnad i Göteborg – underskattat men ack så viktigt!

tisdagen den 14 september 2010

Jag skriver i detta nu på YIMBY:s hemsida om mina visioner för stadsbyggnad i Göteborg. Stadsbyggnationen är så otroligt mycket mer än att bara bygga bort en bostadsbrist. Vi får samtidigt inte bygga in oss i social isolering eller segregation, misstag man gjort tidigare, inte minst i Göteborg.

Utdrag ur texten:

”Det behövs också ett större fokus på den sociala dimensionen i hållbarhetsbegreppet när det gäller stadsbyggnad. Genom att planera våra bostadsområden med blandade upplåtelseformer, med olika lokaler i bottenplan, med fler gemenskapsutrymmen och med små kvartersbutiker får vi ett mer socialt liv i kvarteren och tryggheten ökar.”


”Parkering i markplan ska undvikas i möjligaste mån, underjordiska garage eller utrymmessparande lösningar som P-snurran i Stockholm borde användas mer. Vallgraven är ett typexempel på en plats som blivit inparkerad och otillgänglig p.g.a. bilparkeringarna.”


Något från kommentatorsfältet:

Ja hehehe banne mig om man inte ska rösta lite ”bonnigt” ändå. Det vore första gången för mig.”


Det är trevligt att fler och fler partier börjar inse vikten av en vettig stadsplanering :)”


Ringön blir utmärkt som experimentområde för skyskrapor. Dessutom äger kommunen mesta delen av marken så arrendena kan sägas upp när de går ut.”0