"För ett nytt ledarskap för Sverige!"

Rickard Nordin

Ensamstående pappa och klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen (C) med intresse för e-sport. Streamar på Twitch och driver personvalskampanj i Gbg.

Göteborg| Centerpartiet| Miljö| Val| Riksdagen| Arbetslöshet| jobb| Riksdag| Energi| Bostäder| Media| Personval| Klimat| Stadsmiljö| Kollektivtrafik| Biljettsystem| Västtrafik| Skatt| Barn| Cyklism| Träd| e-sport| solel| förnybar energi| Infrastruktur

11

sep

Min flickvän ska också kunna få sjukpenning!

lördagen den 11 september 2010

Idag släpper Centerpartiet ett trygghetspaket för unga. Varför då?

 

Många unga idag arbetar korta perioder på olika jobb och är dessutom mycket utomlands, som volontärer, resenärer eller studenter. På grund av de fyrkantiga reglerna för den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, kan vi ofta inte få del av trygghetssystemet.  

Idag fungerar det så att om du blir sjuk eller är föräldraledig får du ersättning från Försäkringskassan enligt SGI. Det är pengar vi tjänar in via sociala avgifter på vår lön, som då betalas ut som försäkring. SGI beräknas efter din årsinkomst. Det finns naturligtvis ett tak och ett golv för föräldrapenning. Golvet är cirka 180 kronor om dagen före skatt, men det gäller inte för sjukskrivna. Årsinkomsten räknas bara om man har arbetat minst sex månader i sträck och inte har något arbetsuppehåll på över tre månader. Om du inte passar in i modellen får du alltså minimum, 180 kronor per dag som föräldraledig, eller 0 kronor som sjukskriven, oavsett din årsinkomst.

Det går att göra avbrott för till exempel studier utan att bli av med SGI:n, men skulle det gå en dag efter studiernas avslutande utan att du börjat jobba eller anmält dig hos Arbetsförmedlingen förlorar du allt och har bara socialbidrag som inkomstkälla. Om du inte jobbar i Sverige under fyra månader och inte heller anmäler dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen, utan försöker leva på sparade pengar, riskerar du också minimum.

Nåväl, så långt problemen, vad gör man då åt det?

Vi vill skapa flexibla trygghetssystem för unga. Detta kan göras genom att den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, som används när man blir sjuk eller ska vara föräldraledig, grundas på ett snitt av vad personen tjänat under det senaste året. Det skulle göra det tryggare för många unga som idag diskvalificeras från att använda sin SGI eftersom det bara räknas om man har arbetat sex månader i sträck och inte har något arbetsuppehåll på över tre månader.

Typexemplet blir mina vänner (även min flickvän är med, men hon har ”bara” jobbat 3 månader, men även hon skulle få ut bättre av vårt förslag) som just nu är ute och reser i Latinamerika. De har jobbat ett bra tag, men bestämde sig nu i höst för att åka till Latinamerika och backpacka i 4 månader. Om de skulle bli sjuka när de kommer hem skulle det visa sig att de varit borta från arbetsmarknaden för länge (mer än 3 månader) så de har inte rätt till någon sjukpenning. Med Centerpartiets förslag skulle deras SGI beräknas på de åtta månaderna de faktiskt jobbat detta året.

Vad föreslår vi då? Hur fungerar vårt förslag?

Båda kraven på 6 månaders arbete i sträck och inget uppehåll längre än 3 månader tas bort helt. Istället beräknas SGIn på din inkomst under det senast året, delat per dag. Förslaget skulle betyda att fler personer hade rätt att utnyttja de sociala avgifter som betalats in varje gång de betalat inkomstskatt. Färre personer skulle därmed hamna mellan stolarna. Det är trygghet i för alla.

SvD, Annie Johansson, Carl i riksdagen, Frank Thorén Hall

3

Visa/dölj kommentarer (3)

10

sep

Idag anmäler jag Västtrafik till konkurrensverket!

fredagen den 10 september 2010

Här är pressmeddelandet:
Det offentligt ägda Västtrafik AB lyfter fram en iPhone-applikation tydligt på sin hemsida* och uppmanar människor att ladda ned den till sin telefon. På så sätt uppmanas besökare som vill resa med kollektivtrafik i Västsverige att samtidigt använda sig utav iPhone framför andra mobiler med applikationer.
Enligt de regler som finns för offentligt stöd får inte en offentlig verksamhet:
  • Gynna ett visst företag
  • Finansiera detta stöd direkt eller indirekt genom offentliga medel
  • Snedvrida konkurrensen på marknaden
Därför anmäler nu Centerpartisten Rickard Nordin Västtrafik AB till konkurrensverket:
– Det är självklart att Västtrafik inte ska gynna iPhone framför Android. Det finns visserligen en applikation till Android, men det är en inofficiell version gjort av en privatperson och det är inte mer än rätt att han får den uppmärksamhet och det stöd han förtjänar, berättar Rickard Nordin.
Hade iPhone-baserade telefoner haft en klart överlägsen marknadsandel eller varit de enda tillgängliga för applikationer hade det inte varit ett problem. Men fem av de sex mest populära mobiltelefonerna just nu enligt prisjämförelseverktyget prisjakt.nu är Androidbaserade. Android som operativsystem har gått om iPhone försäljningssiffrorna i USA och även om det inte finns tillförlitliga siffror i Sverige är det rimligt att med utgångspunkt från populariteten anta att det säljs fler Androidtelefoner. Bland applikationsbaserade operativsystem är Android och iPhone i särklass.
– Det offentliga ska inte gynna vissa mobiltelefonägare framför andra. Om ett privat företag gör ett avtal eller väljer en plattform är det en sak, men det offentliga Sverige ska inte ta ställning när det är både enkelt och relativt billigt att ta fram en applikation. Det handlar inte om antingen eller, utan både och, fortsätter Rickard Nordin, som själv har den första politiska Androidapplikationen i Sverige, ”Politik för Göteborg”.
– Regeringen får inte gå ut och säga att man ska köpa fler Volvobilar, på samma sätt får inte Västtrafik säga, direkt eller indirekt att man ska köpa en viss typ av mobiltelefon, avslutar Rickard Nordin.
Rickard Nordin är vice förbundsordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund och kandiderar för Centerpartiet till riksdagen (#2) och kommunfullmäktige (#6) i Göteborg han har lanserat den första personvalsapplikationen i Sverige, den finns både till Iphone och Android och är den enda politiska applikationen till Android i Sverige. ”Politik för Göteborg” finns på både Appstore och Market.
http://vasttrafik.se/Att-resa/Reseplaneraren/Widget-gadget-iPhone-mobilen/

3

Visa/dölj kommentarer (3)

06

sep

Fler unga måste få chansen!

måndagen den 6 september 2010

Det finns runt 8000 arbetssökande ungdomar i Göteborg. I Sverige är ungdomsarbetslösheten ca 25%. Jämför man med Danmark och Norge så ligger deras ungdomsarbetslöshet runt 10%.


Det är mycket fint tal om hur man ska lösa problemen vi har i Sverige. Det talas om nollvisioner och att ge ungdomar hopp. Men lika lite som nollvisionen om döda i trafiken uppnås utan att satsa, så minskar vi inte heller ungdomsarbetslösheten om vi inte vågar förändra dagens situation.

Jag är ofta ganska skeptisk till fin politisk retorik och vänder mig hellre till forskningen för att hitta svar på problem. Den är oftast opartisk och försöker hitta svar istället för att försöka fånga röster. Det är inte alltid så att det som låter bäst i två meningar är det som fungerar bäst i verkligheten. Jag hoppas att du som läsare ger mig chansen att förklara, även om det från början kan låta konstigt.

Tittar man så på forskningen finns det tre saker som verkligen skulle lösa överskottet av unga arbetslösa. I grunden handlar det om att det ska bli mer lönsamt att anställa unga, det handlar inte alltid om kronor och ören direkt utan det är viktigt att komma ihåg att krångel och osäkerhet är en utgift och ekonomisk risk för arbetsgivare – allt från kommuner till sjukhus och företag.

De tre punkterna är
  • Bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad
  • Slopade turordningsregler i LAS (lagen om anställningsskydd)
  • Lägre ingångslöner med snabbare löneutveckling alternativ lägre arbetsgivaravgift

Utbildningsbiten är i stort sett alla partier överens om. Alliansen genomför det i den nya gymnasiereformen 2011 om man får fortsätta regera, de rödgröna har lovat att riva upp. Men det handlar om lärlingsplatser, verklighetsanknuten praktik och att i högre grad utbilda människor till sådant som faktisk behövs. Tragiskt nog är möjligheterna att få arbete för en statsvetare som jag ganska små, men det är billiga utbildningar för universitetet eftersom de kan klämma in 250 elever i samma föreläsningssal. Samtidigt har vi läkarbrist och utbildar ändå för få, eftersom det är en dyr utbildning. Det är dags att börja utbilda det som behövs istället för det som är billigt.

Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd betyder att den som är sist in på ett arbete också kickas ut först. Det drabbar nästan alltid ungdomar, kvinnor och utlandsfödda eftersom det är de grupperna som kommer sist in på en arbetsplats. Det spelar ingen roll om du är mer driven, mer kompetent och mer engagerad än dina kollegor, är du sist in åker du först ut. LAS hindrar också många ungdomar från att få fast jobb, eftersom det är så hårda regler när man väl anställt någon. Många ungdomar vikarierar i 1 år och 11 månader inom en kommun och sedan får de ingenting eftersom efter två år måste arbetsgivaren anställa. Det behövs en förändrad arbetsrätt och A-kassa som istället för trygghet i att ha samma jobb i 40 år handlar om att ha trygghet i inkomst och att våga byta arbete. Det är så det fungerar i Danmark (mindre anställningstrygghet, men bättre A-kassa) och där känner människor sig betydligt tryggare än i Sverige.

Det handlar också om att det är dyrt att anställa ungdomar jämfört med någon med mer erfarenhet. Medianlönen är inte långt ifrån ingångslönen. Det behövs en hög ingångslön om den enda löneutvecklingen man kan få är de årliga 3% som facket ger eller genom att byta jobb. Det går inte att jobba sig uppåt längre. En lägre ingångslön (precis som i hotell- och restaurangbranschen eller handels) där man sedan kan öka lönen snabbare ger fler ungdomar chansen samtidigt som man faktiskt får betydligt högre livslön eftersom man får jobb, tjänar pengar, pensionspoäng och annat. Här finns också den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar som en morot. Det måste bli billigare att anställa ungdomar helt enkelt.

När någon ska anställa är det så enkelt att man väger intäkter på att anställa en till (ökad service, inkomst, goodwill) mot vad för utgifter som finns (lön+skatter, utbildning, osäkerhet, risk). Vill vi anställa fler unga och då måste man antingen öka plussidan eller minska minussidan – helst både och. Det är därför de tre förslagen ovan faktiskt fungerar enligt forskningen.

Jag vill ge fler unga chansen, då behöver vi en arbetsmarknad för 2010-talet, inte för 1970-talet.

0


05

sep

En skola för eleven

söndagen den 5 september 2010

Skolan är grunden till så otroligt mycket. Fallerar skolan kommer elever i kläm och i Göteborg är det 28%, mer än var fjärde elev, som går ut grundskolan utan fullständiga betyg! Det är inte acceptabelt! Efter 16 år med rödgrönt styre i Göteborg är det tydligt att något måste göras. Jag är förbaskat trött på att politiker inte ser längre än sin egen näsa och inte förstår att förebyggande insatser är otroligt mycket billigare än att ta hand om problemen senare. För att inte tala om vilken skillnad det är för varje elev och ung människa som inte behöver må dåligt.


Det första som jag tror måste göras är att faktiskt se till att resurserna går till eleverna och inte till byråkratin. Idag kan varje stadsdelsnämnd fritt plocka pengar från skolorna genom att prioritera om de resurser som skickas från kommunen. Pengarna måste följa eleven till skolan, till den skola som eleven själv väljer (tillsammans med sina föräldrar). Dessutom måste de extra resurser som finns gå till de elever som behöver det. En elev som har svårigheter i Askim kan idag få mindre pengar en en elev som fungerar bra i Angered. Om vi ser till varje individs behov och behandlar elever som människor så kan vi fokusera resurserna där de behövs som allra bäst. Det är oftast i Nordöstra Göteborg, men inte alltid och pengarna ska ju gå dit de behövs, inte till byråkrati.


Men det räcker inte med mer resurser i allmänhet. Ungdomars psykiska ohälsa ökar som enda grupp i samhället. Kanske inte så konstigt när mer och mer resurser dras bort från skolpsykologer och kuratorer. Det är så mycket billigare att förebygga psykisk ohälsa än att ta hand om den när människor mår dåligt. Det är dags att sluta tänka terminsekonomi skolan!


Elever måste också få större rättigheter. Betyg är de enda myndighetsbesluten som inte går att överklaga. Vad händer när man blir osams med en lärare och tycker att man fått ett orättvist betyg? Det kanske leder till att man inte kommer in på den gymnasielinje eller den universitetsutbildning man vill. Som elev är man helt utlämnad till lärarens slutgiltiga beslut. Självklart ska betyg gå att överklaga.


För att motverka ungdomsarbetslöshet behövs också en skola som kombinerar teori och praktik. Det behövs mer verklighetsförankring och anpassning till vad som faktiskt händer i världen. När man går ut gymnasiet från ett praktiskt program, ska man ha bra kontakter med företag och få möjlighet att fortsätta på de lärlingsplatser som skapas från och med 2011 om Alliansen får fortsätta styra. Det är ett viktigt steg i kampen för att få in fler unga på arbetsmarknaden.


Det finns så oerhört mycket mer jag skulle vilja förändra. Individuell lönesättning tycker jag är ett viktigt steg. De lärare som är duktiga ska givetvis ha mer än de som inte är lika bra. Så fungerar det överallt annars. Jag tror de flesta som gått i skolan ganska enkelt kunde se vilka som var bra lärare och vilka som borde ägna sig åt något annat. Det måste givetvis utvärderas av eleverna och sedan ska sådana (interna) utvärderingar användas för lärarens utveckling i samtal med rektor.


Förbättrad arbetsmiljö, en lärarutbildning för framtiden, mer entreprenörskap, mer integrering av teknik i undervisning, lärarlegitimation, elevdemokrati och mycket mer är andra förslag som jag tror kan förbättra den svenska skolan.


Skolan behöver förändras och den behöver bli bättre på att fånga upp de som faller mellan stolarna innan det är för sent. Då behövs resurser som går direkt till skolan och inte försvinner i byråkrati – därför ska skolpeng införas i Göteborg!


GPGPGPGPHelen Törnqvist, C:s rapport om elevers rättigheter, C, Expressen

0


03

sep

Om ni vill – varför agerar ni inte?

fredagen den 3 september 2010

Den frågan skulle jag gärna vilja ställa till Anneli Hultén.

I maj var det kommunfullmäktige och vi i Centerpartiet hade lagt en motion om att se över bolagsstrukturen i staden. Det vore välkommet, inte minst med tanke på mutskandalen. Anneli Hultén hade sagt tidigare i GT att hon ville göra en översyn och säger det nu igen i GP. Trots det ville inte de styrande S+MP i Göteborg bifalla motionen. Den handlar inte om att man ska sälja kommunala bolag som gör si eller så. Motionen tar upp att det behövs en granskning och översyn där vi funderar på vad vi ska göra och inte. Vad var felet Anneli? Kom förslaget från fel håll? Varför gick det inte att bifalla motionen om du nu säger samma sak till GP? Är det bara ett sätt att komma undan jobbiga frågor eller finns det ett verkligt intresse där och varför ville ni inte gå med på det i så fall?

Frågorna är många. Svaren få. Jag är inte förvånad.

Jag har tidigare bloggat om kommunala bolag.


GP

3

Visa/dölj kommentarer (3)

02

sep

Bygg högt, tätt och blandat i Göteborg!

torsdagen den 2 september 2010


Yimby m.fl. skriver idag på GP:s debattsida.

Det är bara att hålla med.

De skriver bland annat:


”En riktig blandstad ska ha en finkornig mix av olika funktioner i dess stadsmiljöer, kvarter och byggnader. Bostäder i olika upplåtelseformer och prisklasser, arbetsplatser, handel, kultur och nöjen ska ligga nära varandra. Detta framkallar en känsla av trygghet, hemkänsla, minskar bilberoendet och skapar spännande mötesplatser för boende och besökare.”

Jag har tidigare skrivit om mina byggvisioner för Göteborg både i Frihamnen och överlag i staden.

Så gillar ni vad YIMBY skriver, ja, då är det läge att kryssa Rickard Nordin (C) i kommunvalet…

0


31

aug

Skillnaden mellan C och MP

tisdagen den 31 augusti 2010

Andreas Carlgren och Åsa Torstensson skriver idag på GP:s debattsida om biltrafiken. Hela debattartikeln visar egentligen på det som är skillnaden mellan C och MP. Vi attackerar problemet som sådant inte allt runtikring. Det är omöjligt att inte använda sig av bil när tåget går tre gånger om dagen hemma i Småland. Det fungerar till och från arbetet, men inte när man ska handla, åka till en kompis en kväll eller på en utflykt.

Här i Göteborg har jag ingen bil om jag inte lånar av någon. Jag cyklar till det mesta och till resten åker jag spårvagn. Men om jag hade haft barn som ska till dagis i en annan stadsdel, stor familj som äter mycket mat eller något annat av alla de små saker som gör att bilen behövs, så är det inte svårt att inse att bilen är ett ting som skapar möjligheter. Det är därför så många har en.

Det är därför vi ska gynna de bra valen. Det är därför vi ska jaga utsläppen, inte bilisterna. Jag vill ha fler samåkningsfiler, vilket jag tidigare påpekat. Vi behöver fortsätta ställa om till förnyelsebara bränslen. Miljönbilspremien (som MP var emot) blev en succé. Nu satsar vi på en supermiljöbilspremie som går till de allra bästa miljöfordonen så som hybridbilar, elbilar, gasbilar m.m.

Förslagen i artikeln är många. Skärpt miljöbilsdefinition med tydlig stegring av kraven, mer inblandning av etanol i bensin, rakare och teknikdrivande upphandling och en del annat. Härlig läsning för en miljöoptimist som tror att det faktiskt går att ta sig ur klimatkrisen och föroreningarna utan att backa till 1800-talet.Frank

3

Visa/dölj kommentarer (3)

30

aug

Centerpartiets reklamfilm

måndagen den 30 augusti 2010

Vår TV-reklam är nu ute. Faktiskt riktigt tänkvärd och kul tycker jag. Kanske lite tidigare brytpunkt och mer politiskt innehåll hade varit skoj för mig, men å andra sidan måste man ju faktiskt hålla med om att det sammanfattar mycket av vår politik. Nya företag ger nya jobb!

1

Visa/dölj kommentar (1)

30

aug

9 steg till ökad integration

måndagen den 30 augusti 2010

Vi har tidigare pratar om ekonomiska frizoner här i Göteborg. Moderaterna lade ett sådant förslag och vi var inte sena att haka på. Centerpartiet tog upp bollen på riksplanet och lyckades driva igenom det som Allianspolitik. Nu har Alliansen presenterat 9 olika förslag för en ökad integration. Det är välkommet, minst sagt.

Nystartszonerna, skolförbättringarna och nystartskontoren känns klockrena. Sänkningen av restaurangmomsen gör att det blir lättare att utvidga sin verksamhet och skapar möjligheter. Överlag känns det som att det är integration via arbete som gäller. För det är ju så jag skulle lära mig ett annat språk och en annan kultur. Många av mina vänner har jobbat ett år i Frankrike/Spanien/Österrike eller någon annanstans för att lära sig språk och komma in i ett samhälle. Det är ingen skillnad med Sverige. Genom jobb skapas inkomster och integration på riktigt. Jag är glad för att riktiga företag och arbeten är fokuset i de 9 punkterna.

Göteborg är en delad stad. Det kunde vi alla läsa i GP i veckan. Det är ett misslyckande. Det finns oerhört många delar i det misslyckandet, allt från bostadsbyggandet till flyktingmottagningen och SFI-undervisningen. Det känns därför bra med förslag från Alliansen. Men det räcker inte. Vi behöver ett nytt styre i Göteborg. Det behöver bli andra människor som sitter på Gustav Adolfs Torg och bestämmer, för de senaste 16 åren har det knappast blivit bättre. Det går inte att skylla på regeringen när det skiljer 10-15 år i medellivslängd mellan olika stadsdelar i Göteborg. Det handlar om hur vi tar om hand våra invånare och om hur vi bygger vår stad. Det handlar också om vårt land. Det ska vara ett land där alla känner sig välkomna och där människor får en chans att förverkliga sina drömmar. Det har blivit bättre, men det finns mycket kvar att göra innan vi ser på människor som kommer hit på samma sätt som amerikanarna välkomnade arbetsvilliga svenskar för 100 år sen. Vi behöver folk som kommer hit och hjälper oss. Med en åldrande befolkning behöver vi all hjälp vi kan få!

Det är dags att sätta ner foten och kräva förändring. Jag vill dra mitt strå till stacken och kampanjar nu dag och natt för att det ska bli ett maktskifte i Göteborg. Givetvis vill jag att det är jag som ska få en plats i kommunfullmäktige eller riksdag, men det är faktiskt underordnat Allianssegern, för jag bryr mig så mycket om människorna här i Göteborg och ni är värda så mycket mer än vad ni får nu!

Politikerbloggen, GP, GP

0


29

aug

En förskola utan köer i Göteborg

söndagen den 29 augusti 2010

Vi har hört det förut. De styrande i Göteborg går ut med att det ska finnas en förskola utan köer i Göteborg. Alla barn ska få plats inom 3-4 månader. Löftet har varit detsamma i 16 år. Möjligtvis kan det ha uppnåtts under 2009-2010, men i så fall beroende på att barngrupperna har ökat så mycket att det ibland är upp till 27 barn i samma grupp.

Det är ingen hållbar situation. Något måste göras. Barnomsorgspeng är en del av lösningen. Att låta skattepengarna följa barnet och låta föräldrarna själva välja vem som ska anlitas. Då blir det möjligt att starta fler dagbarnvårdare (dagmammor/pappor, kooperativ m.m.) som ger en större mångfald och det kan bli lättare att hitta just den barnomsorgen man letar efter. Utbudet på genuspedagogisk barnomsorg är exempelvis inte så brett, för att inte tala om möjligheterna att få barnomsorg på udda tider! Alliansen i Göteborg skriver idag i GP om hur man vill göra.

Med ett maktskifte i Göteborg blir det ändring. Då blir det du som får välja vart pengarna ska gå. Inte kommunen. Inte politikerna. Då blir det möjligt att på riktigt korta köer och hålla mindre barngrupper.Franziska, Kristina Palmgren, Helen Odenjung, Frank Thorén Hall

0