"För ett nytt ledarskap för Sverige!"

Rickard Nordin

Ensamstående pappa och klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen (C) med intresse för e-sport. Streamar på Twitch och driver personvalskampanj i Gbg.

Göteborg| Centerpartiet| Miljö| Val| Riksdagen| Arbetslöshet| jobb| Riksdag| Energi| Bostäder| Media| Personval| Klimat| Stadsmiljö| Kollektivtrafik| Biljettsystem| Västtrafik| Skatt| Barn| Cyklism| Träd| e-sport| solel| förnybar energi| Infrastruktur

08

maj

Trängselskatten behövs och ger miljö en skjuts framåt!

söndagen den 8 maj 2011

Magnus Andersson och jag skriver på GT debatt idag om den lyckade trängselskatten i Stockholm och hur opinionen har vänt från att vara negativ till att vara positiva till det hela. Mycket beror säkerligen på de effekter som märkts när det gäller framkomlighet och miljöeffekter.


På wikipedia kan vi läsa: En analysgrupp har gått igenom rapporterna från försöket. Utvärderingen av trängselskatteförsöket visade att trafiken under avgiftsbelagd tid minskade med 20–25 procent. I innerstan minskade trafiken i snitt 10 procent, luften innanför tullarna har sluppit 9-14 procent av koldioxidutsläppen. Kollektivtrafikresandet beräknas att ha ökat med 4,5 procent.


Att påstå att effekterna är ringa eller att vi inte behöver infrastrukturen är att inte ta hänsyn till fakta. Jag ser gärna andra förslag som vi också kan genomföra med samma effekter till ett lägre pris, utan att äventyra den framtida stadsutvecklingen.

10

Visa/dölj kommentarer (10)