"För ett nytt ledarskap för Sverige!"

Rickard Nordin

Ensamstående pappa och klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen (C) med intresse för e-sport. Streamar på Twitch och driver personvalskampanj i Gbg.

Göteborg| Centerpartiet| Miljö| Val| Riksdagen| Arbetslöshet| jobb| Riksdag| Energi| Bostäder| Media| Personval| Klimat| Stadsmiljö| Kollektivtrafik| Biljettsystem| Västtrafik| Skatt| Barn| Cyklism| Träd| e-sport| solel| förnybar energi| Infrastruktur

23

nov

En manifestation som kostar liv!

onsdagen den 23 november 2011

Konsekvens av köpfria dagen?
Buy nothing day är ett påfund som verkar helylle och bra, men vad blir konsekvenserna egentligen?
Med mer handel ökar Sveriges BNP och därmed också Sveriges bistånd. Om vi låter bli att handla så som vissa andra organisationer propagerar för så minskar BNP och därmed också biståndet (som ju är kopplat dit) och man gör människorna i utvecklingsländerna en dubbel otjänst. För man minskar inte bara bidraget till biståndet utan genom att inte handla saker gjorda i andra länder (som många saker är) minskar dessa människors inkomster. De får inte lön i samma utsträckning vilket leder till att färre barn kan gå i skola, fler barn tvingas arbeta o.s.v.

Det är inte heller bra för Sverige om vi slutar köpa saker. Helst bör vi ju köpa tjänster som generellt sett är mindre miljöbelastande än prylar. Varför inte gå på bio eller fira den snart sänkta restaurangmomsen med en bit mat på avhämtning (eftersom den momsen redan är lägre)? Lösningen är alltså att vara en smart och medveten konsument, inte att sluta vara konsument som det uppmanas till.

Det är inte genom mer regleringar som vi får ökat välstånd i världen, utan genom mindre. Genom att specialisera oss och bli bättre på vissa saker, kan alla få det bättre i det långa loppet. Ekonomin är inget nollsummespel där det finns vinnare och förlorare. I ekonomin kan alla vara vinnare, om vi agerar på rätt sätt. Men lösningen är inte att sluta handla.

Jag har inte riktigt kommit på vad det är jag ska köpa på lördag. Givetvis lär jag inte köpa enbart för köpandets skull, men jag ska komma på något jag behöver och sedan handla det.

1

Visa/dölj kommentar (1)