"För ett nytt ledarskap för Sverige!"

Rickard Nordin

Ensamstående pappa och klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen (C) med intresse för e-sport. Streamar på Twitch och driver personvalskampanj i Gbg.

Göteborg| Centerpartiet| Miljö| Val| Riksdagen| Arbetslöshet| jobb| Riksdag| Energi| Bostäder| Media| Personval| Klimat| Stadsmiljö| Kollektivtrafik| Biljettsystem| Västtrafik| Skatt| Barn| Cyklism| Träd| e-sport| solel| förnybar energi| Infrastruktur

31

maj

5 punkter för en bättre kollektivtrafik

torsdagen den 31 maj 2012

Hur får vi en bättre kollektivtrafik?

Sitter på möte med kollektivtrafiknämnden i detta nu. Läser också om hur Västtrafik ska agera inför trängselskattens införande 2013. Målet är att man ska fördubbla kollektivtrafiken till 2025. Det kommer inte bli lätt och framförallt behöver man göra ganska mycket för att det ska fungera bra, inte minst i Göteborg.

Här kommer 5 förslag på hur jag tycker att det skulle bli bättre att åka kollektivt i Göteborg.

1) Inför fler stombussar! 16-bussen och 17-bussen är succeer, vi behöver fler linjer av den typen som går fort genom stan från en ände till den andra. För att få plats med det kanske inte alla kan gå via Brunnsparken, men andra närliggande hållplatser kan också duga.

2) Komfort och punktlighet måste öka! Vill vi få fler att åka måste vagnen komma i tid och det ska finnas sittplats på bussen. Vem tror att någon kommer överge bilen till förmån för bussen om man måste stå hela vägen?

3) Slopa nattaxan! Det ingår redan i alla månadskort, slopa det också för de som betalar med SMS eller kontoladdning. Det konkurrerar med svarttaxi och gör att fler tar vagnen hem från krogen. En trygghetssatsning och underlättar enkelheten – samma pris hela dagen.

4) Ett nytt biljettsystem! Det är inte rimligt att det kostar dubbelt så mycket att åka till Mölndal som att åka inom Göteborg. kommungränser är ett förlegat system att mäta avstånd. Dags att göra om. Arbetspendling ska uppmuntras – inte bestraffas!

5) Få fart på tillgänglighetsarbetet! Det är 265 000 personer i Västra Götaland som har någon typ av funktionshinder som gör det svårt att åka kollektivt. Många av dem måste ta Färdtjänst till stor kostnad för det offentliga. Man har anpassat ganska många hållplatser och fordon, men det måste fortsätta med betydligt högre intensitet och fordonen måste ju faktiskt använda högtalarna för utrop o.s.v. Det är ju något som är lönsamt!

Givetvis kommer flera av de här sakerna kosta pengar. Biljetterna kommer inte bli billigare. Paradoxen (som GT skriver om) är också att ju fler som åker, desto mer måste man höja priserna eller subventionen. Idag subventionerar regionen redan 1 krona för varje krona som jag som resenär betalar. Så med fler resenärer, ökade kostnader för det offentliga. Men vill vi på riktigt få över resenärer från bil till kollektivt så är det inte pris som är den stora konkurrensfaktorn, det är punktlighet, snabbhet och komfort. Det glömmer de rödgröna gärna att berätta, speciellt inför omvalet där man lovade låga priser till alla – något som inte är möjligt utan höga skatteökningar eller nedskuren sjukvård. Jag tycker att det är bättre att ta betalt, men att leverera kvalitet till resenären.

Jag kommer också under mötet ta upp situationen för de som är anställda på Landvetter som fått dramatiskt höjda kostnader för sin resa när flygbussarna kommersialiserades. Det borde gå att lösa deras situation på ett bra sätt.

GP

5

Visa/dölj kommentarer (5)

12

maj

Dags för en ny arbetslinje!

lördagen den 12 maj 2012C levererar förslag mot långtidsarbetslöshet

Idag skriver jag, som medlem av Centerpartiets välfärdsgrupp, tillsammans med Hans Dahlgren och Cecilia Andersson om hur Alliansens arbetslinje bör förnyas.

I grunden har arbetslinjen varit bra och det är gott att vanliga arbetare har fått en månadslön mer i plånboken. Så mycket har fackets löneförhandlingar inte gett det senaste deceinniet sammanlagt.

Men nu är det dags att rikta fokuset mot Nybyggarlandet Sverige. Det är dags att titta på de som idag står längst ifrån arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa behöver mer stöd och hjälp för att hitta ett arbete eller starta ett företag.

Vi i välfärdsgruppen lägger nu fram ett halvdussin förslag för att utöka möjligheterna för människor som kommit till Sverige att skaffa eller skapa sig ett arbete. Det är en grupp som ofta fastnar i långtidsarbetslöshet p.g.a. stelbenta regler och avsaknad av sociala nätverk. Arbete är den bästa vägen till integration och ger möjlighet till det sociala nätverk som många saknar när de fastnat i utanförskap.

De förslag vi lägger fram för diskussion är:

* Särskild statlig skolpeng för utrikes födda med flyktingbakgrund. I allt för många kommuner finns det för lite resurser för att hantera de utmaningar som det innebär med hög andel elever utan goda språkkunskaper och svåra trauma bakom sig.

* Långtidsarbetslösa skall helt slippa arbetsgivaravgift under fem år. Detta för att minska risken vid anställning för arbetsgivaren och minska trösklarna för individen till ett första arbete.

* Särskilt undantag för långtidsarbetslösa att behålla delar av socialbidraget under två år efter anställning för att uppmuntra till arbete.

* Se över hur socialbidragen och föräldraledigheten stödjer arbetslinjen de första åren i Sverige, det vill säga uppmuntrar mer till arbete direkt vid ankomst till Sverige.

* Inför sociala krav i relevanta offentliga upphandlingar att anställa långtidsarbetslösa som del av uppdraget.

* Inför en särskild avtalsform (med parterna) med lön och villkor som minskar risken för arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa.

* Inför särskilda lärlings- och praktikant tjänster som både innebär lägre ersättningsnivåer men också subventionerade anställningar och praktik.

På ett annat håll skriver Per Åsling om hur vi ska få bättre tillväxt på landsbygden.
DI, Expressen, HD, SVD

5

Visa/dölj kommentarer (5)

04

maj

Cyklister är också trafikanter

fredagen den 4 maj 2012

Cykelolyckor vanligare än bilolyckor

Föga förvånad läser jag GP och DN idag som berättar om en rapport som Folksam tagit fram. Den visar att det är betydligt fler cyklister som drabbas av allvarliga skador i trafiken jämfört med bilister. 


Det är dags att göra något åt det här! Städerna, där cyklismen antagligen bara kommer öka, måste ta problemen på allvar. Cyklismen måste få samma behandling som biltrafiken, om inte bättre. Det är ett trafikslag som är oändlitg mycket bättre ur både miljö- och hälsosynpunkt och ändå är det undanskuffat på bekostnad av bilar. 


Det borde vara självklart att sopa cykelbanorna rena från grus först på våren. Rullgruset där är livsfarligt, medan de på gång- och bilvägar inte är samma problem. I Göteborg ska gruset vara undansopat 31 maj, alldeles för sent… Hur många olyckor har inte hunnit ske p.g.a. långsam sopning? Vad kostar det kommunen i sjukskrivningar och förlorade skatteintäkter och vad kostar det regionen i ökad sjukvård?


Samma sak med dåligt underhållna cykelbanor. Gropar och misskötta banor gör det svårt att cykla, vilket leder till väjningar och olyckor som är helt onödiga. De styrande i staden motarbetar bilismen genom trängselskatter och höjda parkeringsavgifter, frågan är vad de vill att man tar istället, uppenbarligen inte cykeln…


Den kvinna som dog häromveckan gjorde det i en korsning som alla cyklister vet är farlig, klagomål har förts fram gång på gång, jag har sett det på insändarsidorna i GP, men ändå sker inget. Frågan är om det blir någon förändring efter dödsolyckan, nu när det inte blir åtal?


Göteborg behöver en cykelmiljard för att bygga ut cykelbanorna och öka säkerheten! Det är bara genom att ta alla trafikslag på allvar som vi kan förändra. Och det är dags att börja nu!6

Visa/dölj kommentarer (6)