"För ett nytt ledarskap för Sverige!"

Rickard Nordin

Ensamstående pappa och klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen (C) med intresse för e-sport. Streamar på Twitch och driver personvalskampanj i Gbg.

Göteborg| Centerpartiet| Miljö| Val| Riksdagen| Arbetslöshet| jobb| Riksdag| Energi| Bostäder| Media| Personval| Klimat| Stadsmiljö| Kollektivtrafik| Biljettsystem| Västtrafik| Skatt| Barn| Cyklism| Träd| e-sport| solel| förnybar energi| Infrastruktur

30

jan

Vi måste bygga – för de krossade drömmarnas skull!

torsdagen den 30 januari 2014

Olika organisationer betecknas ibland som särintressen, eftersom de representerar en särskild grupp. För min del så spelar det ganska liten roll vilka det är som säger något, så länge det som sägs är vettigt, klokt och genomförbart. I dagens GT läser jag om hur fastighetsägarnas chefsekonom argumenterar för att politikerna i Göteborg har tappat greppet om byggandet i staden. Jag gissar att han menar den rödgröna majoriteten som styrt i 20 år.

Bostadsbristen är ett problem, inte bara för att folk inte har någonstans att bo, utan för allt det för med sig. Den unga människan som inte kan flytta hemifrån, paret som ska separera som tvingas bo kvar under samma ta när det inte går att få bostad, de bostadslösa som tvingas bo på vandrarhem på stadens bekostnad, den färdigutbildade studenten som tvingas flytta från stan när studentlägenheten måste lämnas, arbetaren som fått jobb i staden och ska flytta hit, men inte finner något. Listan kan göras lång och de mänskliga ödena och problemen är ännu fler. Bostadsbristen skapar så mycket onödigt lidande, så många missade skattekronor (som kunde gå till att korta förskoleköer, förbättra skolor, servera bättre mat i äldrevården osv) och så många krossade drömmar. 

Vi måste – precis som fastighetsägarna säger – börja bygga på höjden. Staden äger massor av mark som skulle kunna byggas på. Genom att bygga på höjden sparar vi grönområden och skapar bättre förutsättningar för kollektivtrafik. Mitt mål är att för varje kvadratmeter grönyta som tas i anspråk och för varje träd som huggs ner ska ett nytt grönområde skapas och ett nytt träd planteras. Göteborg får inte tappa sin gröna själ – och det går att kombinera med fler bostäder, om bara viljan finns i politiken!

Skyskrapor_1074532c

1

Visa/dölj kommentar (1)