"För ett nytt ledarskap för Sverige!"

Rickard Nordin

Ensamstående pappa och klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen (C) med intresse för e-sport. Streamar på Twitch och driver personvalskampanj i Gbg.

Göteborg| Centerpartiet| Miljö| Val| Riksdagen| Arbetslöshet| jobb| Riksdag| Energi| Bostäder| Media| Personval| Klimat| Stadsmiljö| Kollektivtrafik| Biljettsystem| Västtrafik| Skatt| Barn| Cyklism| Träd| e-sport| solel| förnybar energi| Infrastruktur

28

aug

Alliansen är beredd att radera ut Göteborgs bostadsbrist

torsdagen den 28 augusti 2014

Under Almedalen kom en fantastisk nyhet för alla oss som är intresserade av bostadsbyggandet och bostadsbristen. Alliansen utvidgar sina ”Stockholmssamtal” att gälla även Göteborg och Skåne. I praktiken betyder det att man går in i förhandlingar där man är beredd att medfinansiera kollektivtrafik och annat i utbyte mot ett ökat bostadsbyggande.

I Stockholm handlade det om tunnelbana till Nacka. I Göteborg är det inte uttalat vad det handlar om. Det kan vara spårväg till Backa eller ännu längre ut på Hisingen, det kan vara en vidareutveckling av Västlänken så att det blir mer tunnelbana av det hela eller det kan vara något annat – det är en del av förhandlingen. Motprestationen är ett ökat bostadsbyggande (vilket möjliggörs av den utökade kollektivtrafiken).

I hela Sverige talas det om 100000 nya bostäder. Göteborgs andel av det torde landa på 20-30000 bostäder utöver ordinarie byggtakt, vilket i ett slag skulle hantera en stor del av bostadsbristen i Göteborg. Det är fantastiska besked för Göteborgs utveckling, för göteborgarna och för alla framtida invånare. Sen tillkommer ju dessutom de bostäder som Alliansen kommer bygga i Göteborg när vi får styra – det blir ytterligare ett antal tusen per år!

Att en annan del av paketet är utbyggda stambanor för snabbtåg hela vägen Sthlm-Gbg, Sthlm-Malmö gör ju inte saken sämre. Det kommer underlätta mycket för pendeltåg och gods på ordinarie järnväg och därmed skapa ytterligare möjligheter för boende och bostadsbyggande i kranskommuner. Det är bara att konstatera – Alliansen på riks levererar. Det vore roligt att på samma sätt få chansen att visa vad vi går för i det många gånger vanstyrda Göteborg.

0


20

aug

Dags att lägga ner Arbetsförmedlingen!

Det här inlägget handlar om alla de som går arbetslösa i onödan. Det handlar om alla de företag som hade kunnat växa därmed också betala in mer i skatter och avgifter till staten. Och båda de delarna betyder att vi får färre resurser till skolan, miljön, äldreomsorgen och allt annat vi verkligen vill lägga pengar på. Fungerar inte Arbetsförmedlingen blir det en kostnad för samhället i både pengar och mänskligt lidande!

Arbetsförmedlingen är till för att matcha arbetslösa mot lediga jobb i samhället. En välfungerande arbetsförmedling minskar arbetslösheten och skapar tillväxt (rätt person på rätt plats är effektivare). Men är det någon som har positiva erfarenheter av Arbetsförmedlingen? De rankas i botten i förtroende bland myndigheter och är hopplöst ineffektiva och dåliga på att förmedla jobb. Arbetsförmedlarna må vara duktiga och engagerade, men Arbetsförmedlingen som myndighet är en gammal förlegad koloss som inte funkar.

Det är nästan fascinerande hur svårt vi har i Sverige när det gäller att matcha lediga jobb mot rätt kompetens. Ett av de största problemen för företag idag är att de har svårt att hitta rätt folk när de vill anställa. Varje år är det tiotusentals jobb som inte blir tillsatta för att man inte hittar rätt person. Bara 6% av småföretagen litar på arbetsförmedlingen när de söker personal. Det är dags att lägga ned Arbetsförmedlingen och börja om!

63220abda3eb3f86b23d7d8469f424d7

I Australien har man gjort det enkelt för sig. Där har man skapat ett system som fungerar så att det är möjligt att själv öppna en arbetsförmedling. Den kan specialisera sig på det personalen där är bäst på. Det kan handla om det första jobbet för unga, om dataspecialister, människor från andra länder eller lärare – vad som helst helt enkelt. Systemet vi skulle kunna skapa här i Sverige är likartat och simpelt. Arbetsförmedlaren får en liten peng för alla som skriver in sig (för att hantera A-kassan och annan byråkrati), sedan en större peng när personen fått jobb och sedan ytterligare en summa pengar när personen haft jobb i 6 månader. I Australien har det funkat så bra att arbetslösheten faktiskt har sjunkit och kostnaderna har minskat. Mer resurser läggs dessutom på de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Precis så som det ska vara!

Det finns egentligen ingenting som motiverar att vi ska ha kvar det system vi har idag. Varken företagen eller medborgarna litar inte på Arbetsförmedlingen, de kostar alldeles för mycket och de förmedlar inte jobb. Frågan är vad de gör egentligen? Dags att lägga ned och börja om!

4

Visa/dölj kommentarer (4)

15

aug

Tre nya punkter för bättre cyklism i Göteborg

fredagen den 15 augusti 2014

Idag har Centerpartiet cykelkampanj i Göteborg. Jag har tidigare skrivit om cyklism i Göteborg. Bland annat 10 punkter för en bättre cyklism. Jag har också lovat bloggaren Cykelpendlare att jag ska återkomma i ämnet. Ett löfte är ett löfte och här kommer därför lite fler tankar än det jag tidigare levererat till den bloggen.

Förstå måste jag ju säga att det är väldigt glädjande att regeringen snappat upp frågan om cykelstambanor längs de nya järnvägsspår som kommer byggas. Det kan bli en riktig jackpot för cyklismen  samtidigt som det kostar minimal med tanke på att vägarna ändå hade behövt byggas.

Men åter till Göteborg. Målet är för mig en stad där trafikslagen inte konkurrerar med varandra utan kan samverka med så små slitningar som möjligt. Det är knappast känslan idag när man läser insändarna i tidningen eller ställer sig i olika korsningar runt om i stan. Frustrationen är tydlig och cykeln står i centrum. Bilister är arga för att cyklister cyklar hur som helst och fotgängare är arga för att cyklister inte tar hänsyn och cyklister är arga på på båda grupperna för att de inte fattar att cykeln är ett fortskaffningsmedel för många inte bara en fritidssysselsättning. I grunden handlar det ju om att förstå att det är olika trafikslag med olika behov. Då kan man inte klumpa ihop dem.

På sätt och vis är det ju tragisk att Trafikkontoret behöver ge sig ut på cykelturer för att få veta hur det är att cykla i Göteborg. Gör de motsvarande turer med bil, kollektivtrafik och till fots undrar man ju, eller är det kunskap som redan finns? Och i så fall, varför rekryterar man inte kunskap kring cyklism?

Jag tror också att vi behöver låta cyklisterna vara med och bestämma mer. Vi i Centerpartiet pratar om Närodlad politik – att beslut ska fattas så nära de som berörs som möjligt. Oavsett hur bra de 50 personerna på Trafikkontoret är så kommer cyklisterna ha bättre kunskap om problem och möjligheter i staden.

todo__bike-styr-stall__nn--ad-full

 

Min första punkt är:

Jag skulle vilja avsätta en miljon om året – en cykelmiljon – som är specialdestinerad till cyklisternas önskemål. 

Cykelmiljonen skulle användas till enkelt avhjälpta problem och åtgärder. Jag själv har ett typexempel på min väg in mot stan. Jag bor på ett berg och har en fin backe upp mot min lägenhet. Mitt i backen finns ett rödljus som jag behöver stanna och trycka på en knapp för att få grönt. Bilarna har dock nästan alltid grönt i min färdriktning. Det betyder att nerför måste jag stanna och tappar all fart och uppför när jag redan kämpar behöver jag stanna och ta ny fart. Helt hopplöst. Hade bara trafikljuset för mig som cyklist varit kopplat till bilarnas hade jag undvikit 9 av 10 onödiga stopp. Ett typiskt enkelt avhjälpt problem som kostar minimalt men gör stor skillnad för cykelmiljön. Och jag vet att situationen är likadan på många andra håll. Våga lämna makten till cyklisterna för åtgärdsförslagen – den som nyttjar systemet vet också dess brister bäst!

Min andra punkt är: 

Cyklismen måste behandlas rättvist ur transport och budgetsynpunkt

Cyklingen utgör 6% av resorna idag – det vill vi ska öka. Då krävs också att man ekonomiskt satsa på cyklismen. Cykelbanornas standard måste motsvara den som bilister får. Cyklar är ju dessutom sällan utrustade med stötdämpare och annat. Det måste också bli ett slut med slumpvisa parkeringar och containrar på cykelbanorna. Inställningen måste vara att det som gäller för bilvägar med bra underhåll, bra skyltning, inga onödiga hinder osv måste också gälla cykelbanor. Alltför ofta lagas inte cykelbanorna efter olika arbeten förrän veckor eller månader senare.

Min tredje punkt är: 

Cykeln måste integreras i kollektivtrafiken. Västtrafiks periodkort är redan införlivat med Styr&Ställ-systemet (de blå lånecyklarna). Men nästa steg är att låta cyklar få följa med på bussar och spårvagnar i mån av plats. Självklart bör rullstolar och barnvagnar ha förtur, men alltför ofta gapar de platserna tomma. Jag har varit med om att få punktering i andra änden av stan och tvingas gå hem, eftersom man som regel blir nekad att åka vagn/buss. Kan man ta cykeln till jobbet på morgonen, men åka vagn hem om det hällregnar skulle betydligt fler se cykeln som en möjlighet.

 

PS. Jag hade velat ha en bild på det stora hål i cykelbanan jag hade på min cykelväg mot Centrum under flera månader, men hittar inte kortet i telefonen. Lånar en bild från kommunens hemsida istället…

 

Det här är tre punkter som jag skulle vilja jobba med under nästa mandatperiod. Det vore fantastiskt om vi äntligen kunde få till ett maktskifte där Centerpartiet i Göteborg, likt Stockholmscentern får chansen att jobba med miljö och cykelfrågor!

 

EDIT: ”Jonny” uppmärksammade mig på att det redan går att använda sitt Västtrafikkort för lånecyklarna i Styr&Ställ. Det hade jag missat. Tack för informationen och då är ett första bra steg mot att införliva cykeln i kollektivtrafiken taget. Finns dock ett par till att jobba med ;-) Jag uppdaterar därför blogginlägget.

4

Visa/dölj kommentarer (4)

11

aug

Behövs tillväxt?

måndagen den 11 augusti 2014

Då och då i debatten lyfts diskussionen om ”den eviga tillväxten”. Senast var det Miljöpartiet som fastslog att de vill ha ett samhälle utan tillväxt, vilket citerats och debatterats i både tidningar och partiledardebatter. Även Vänsterpartiet brukar kritisera ”kapitalismen” i någon sorts breda termer. Jag har aldrig riktigt hört vad deras alternativ rent konkret är, men tillväxtkritiken är åtminstone klart inbakad.  Men hur är det då – behöver vi verkligen tillväxt? Och vad ska vi i så fall använda den till? Det finns en poäng i MP:s resonemang och det handlar om att det sättet vi mäter på idag – BNP är alldeles för trubbigt. Om jag krossar en glasruta ökar BNP, eftersom någon måste köpa en ny glasruta och sätta in denna, samma sak med en bilolycka eller en kärnkraftsolycka. Det beror på att BNP mäter hur mycket pengar som spenderas i samhället utan att ta hänsyn till vad det spenderas på. Poängen i sammanhanget är att sådant som förbrukar resurser som inte går att återskapa – ett giftutsläpp som dödar all fisk i ett vattendrag tex, det borde ses som en kostnad. Därför har regeringen också tillsatt en utredning som ska se om det går att ta fram andra mått på tillväxt som inkluderar sådant. Green-economy Men det Miljöpartiet missar när man väljer att helt avfärda tillväxt är att all utveckling är tillväxt. Om jag kan producera 3 bilar med samma material, energiåtgång, personalstyrka o.s.v. som jag använde för att producera 2 innan, då är det en effektivisering och det är tillväxt. Och sådan tillväxt vill vi ju ha! Att helt ta bort tillväxten innebär också att den nivå vi har i världen idag är den vi ska stanna på. Då kan vi bara omfördela resurser, inte skapa nya. Säg det till de mödrar som dör i barnsäng, alla de människor som lever i fattigdom och inte har mat för dagen. Att förkasta tillväxt är att förneka dem alla de möjligheter som vi i Västvärlden har om man inte vill ta människors ägodelar med tvång likt på klassiskt Sovjet-manér. Självklart behöver vår utveckling och tillväxt bli hållbar både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Men det betyder inte att tillväxten i sig är ond. Den skapar möjligheter och förutsättningar. Den ger människor ett bättre liv och  nya chanser. Det vi kan göra, bör göra och är moraliskt skyldiga att göra, är ju att dela med oss av vår teknik, vårt kunnande och våra resurser till de som inte har samma förutsättningar i andra delar av världen. Det ger dem tillväxt som i sin tur ger mat på bordet, tak över huvudet och framtidstro.  Det verkar Miljöpartiet helt ha glömt när man väljer att förkasta tillväxten.

För mig är utveckling med hjälp av ekonomin viktigt. Det är därför jag suttit i Fair Trades styrelse, det är därför jag satsat egna medel i mikro/medelstora lån till afrikanska företagare och det är därför jag skriver det här blogginlägget. Jag hoppas såklart att du delar min vision om en värld utan fattigdom och att du kryssar mig till kommun och riksdag i valet 14 september.

0


07

aug

Vad handlar gårdsförsäljning egentligen om?

torsdagen den 7 augusti 2014

Den här sommaren blev det inte mycket vila. Vi i Centerpartiet i Göteborg har kampanjat en månad redan och kommer köra hårt de sista fem veckorna innan valet. Det ser väldigt lovande ut om vi fortsätter i den här takten. En liten utflykt har jag dock hunnit med. Jag hälsade på en kompis i England som jag inte träffat på många år. Det gick inte att släcka ner totalt, men jag kunde åtminstone jobba lite mindre. Men hjärnan slutar inte tänka politik. Hjärnan registrerar, jämför och funderar. Och det som slog mig mest var hur många små gårdsbutiker som fanns överallt i södra och sydvästra England där jag rörde mig.

Varje liten gård gjorde sin egen cider och sålde i ett skjul på gården. Jag dricker väldigt lite alkohol själv, men blev ju givetvis nyfiken och svängde in på en av gårdarna för att titta, smaka och lära mig mer.

Cider

Jag möttes av en glad kvinna i övre medelåldern som tog oss med in i en gammal lada där de förvarade ekfaten med cider. Vi provade och konstaterade att det här var något helt annat än den söta cider som vi i Sverige är vana vid. Jag var ju givetvis tvungen att berätta om hur det fungerar i Sverige och hur de såg på sin försäljning. Med förvåning och inte utan några skratt berättade hon om vad gårdsförsäljningen egentligen handlar om.

Det är ingen som kommer ut till dem för att dricka sig full – det är det för dyrt för. De som kommer är människor som vill ha en kvalitetsprodukt och stötta det lokala näringslivet. Hon berättade om hur hon kommit till England från Frankrike för att arbeta, fått jobb på gården och blivit kvar. Hon berättade om det hundratal olika cidersorter och små familjedrivna gårdar som fanns utspridda på hela den sydvästra engelska landsbygden och hur viktig försäljningen på gården är för att de ska kunna driva sitt företag vidare och ge många unga människor anställning som annars hade haft svårt att få jobb.

Jag försökte komma med olika invändningar och hon kunde hålla med om att det kan vara problematiskt med helt öppen försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker och annat. Men hon kunde inte förstå hur deras ciderförsäljning kunde ses som problematiskt för att folk skulle dricka för mycket eller öka sin totalkonsumtion avsevärt. Hennes upplevelse är snarare tvärtom. Människor som tidigare druckit vin till maten byter till cider, som dessutom har ungefär halva alkoholhalten, även om det ju mest gäller cider och inte andra drycker som också tillverkas lokalt. Hon tryckte också extra på att det handlar om en lokal kvalitetsprodukt som de säljer till medvetna vuxna människor. Att sälja till ungdomar fanns inte på kartan – för att deras verksamhet ska funka krävs fullt förtroende från allmänheten. Då har man inte råd med några dumheter.

Det var med många tankar och två små flaskor cider som jag lämnade gården. Det är så fascinerande att många av mina vänner som varit utomlands berättar om hur de handlat en flaska vin på gården eller hittat en pittoresk liten gård som sålde whisky. De reflekterar däremot inte över att vi skulle kunna ha det likadant över hela landsbygdssverige om vi bara ville. Det skulle ge jobb, möjligheter och en förutsättning för hela Sverige att leva. Vi har många fina matproducenter i Västsverige och skulle säkerligen få en ännu mer levande landsbygd om möjligheten till gårdsförsäljning skulle öppnas.

4

Visa/dölj kommentarer (4)