"För ett nytt ledarskap för Sverige!"

Rickard Nordin

Ensamstående pappa och klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen (C) med intresse för e-sport. Streamar på Twitch och driver personvalskampanj i Gbg.

Klimat| Personval| Miljö| Göteborg| solel| förnybar energi| Energi| Val| Riksdagen| Centerpartiet| Riksdag| vindkraft| Skatt

Politik

Min filosofi är att försöka lämna den här planeten lite bättre än när jag kom. Det gör att miljöfrågan ligger mig varmt om hjärtat, men också frågor om frihet, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Inte minst sedan jag blev pappa har jag fått en större förståelse för hur ojämlikt mycket är i vårt samhälle. Det är bland annat därför som jag regelbundet lägger förslag i riksdagen i frågor som rör jämställdhet och föräldraskap.

Jag vill att människor ska kunna realisera sina idéer och jag tror att de flesta människor i grunden är kreativa och påhittiga. Det är därför det ska vara lätt att både starta och driva företag. Det ger fler jobb som ger inkomster och det betyder mer frihet till medborgarna och mer skattepengar till välfärden. För jag som politiker kan inte skapa några varaktiga jobb, jag kan ge människor förutsättningar att förverkliga idéer och starta företag som anställer människor. Det är där de nya jobben skapas och det är där den verkliga förändringen ligger, för genom tillväxten kan vi driva den gröna omställningen framåt.

Jag tror att vi måste fokusera på människors godhet och vilja att göra rätt och göra bra. Då behöver de miljövänliga valen vara de lönsamma och enkla. Vi kan inte strypa tillväxten och tvinga in människor i miljömedvetenhet. Vi kan däremot upplysa om klimathot och antibiotikaresistens, vi kan utveckla ny miljöteknik och sporra människor att göra kloka val. Det är de gröna näringarna som driver Sveriges utveckling framåt och det är där vi har störst potential att utvecklas ytterligare. Jag vet att det behövs fler liberala miljökämpar i svensk politik!

Jag värnar också människor frihet att bestämma själv och slippa övervakning. Det är därför jag röstade nej till datalagringsdirektivet, det är därför jag kämpar för att beslut ska fattas på så låg nivå som möjligt och det är därför jag kämpar för att fler ska ha ett jobb att gå till. För den största friheten är att tjäna egna pengar, få behålla en rejäl del av dem själv och därmed kunna styra över sina egna livsval.

Jag ser att vi i Göteborg står inför flera avgörande problem. Bostadsbristen är akut och den täta blandstaden lyser med sin frånvaro. Det är dags att förändra, det är dags att börja bygga. Genom att förtäta och bygga högt kan grönområden sparas och kollektivtrafiken få bättre underlag. med verksamheter i bottenplan och många olika byggbolag som bygger kan vi dessutom få en stad som lever hela dygnet, som inspirerar och som inte kostar skjortan.

En annan stor utmaning är segregationen. Göteborg som stad är otroligt uppdelad. Inkomstskillnaderna mellan stadsdelarna är enorm och skolresultaten i vissa delar är katastrofala. Det behövs en rejäl uppryckning. Förutom en mer blandad bebyggelse i hela staden handlar lösningen i mina ögon mycket om fler arbeten lokalt i utsatta delar. Då är det pinsamt att ungefär 2 av 3 kommunala förvaltningar och bolag har sina kontor i centrum. De behöver flyttas ut för att skapa lokal köpkraft till lunchrestauranger och service, som anställer lokala förmågor. Då kanske stadens tjänstemän också får en bredare bild av hur staden ser ut och vi får klokare beslut och underlag till politikerna.

Listan kan egentligen göras lång, hemtjänsten, skolan, bostadsbyggandet, andel företagande, förvärvsfrekvens – alla siffror är i botten jämfört med andra kommuner i Sverige. Det är därför det räcker med ett kvarts sekel av rödgrönt styre. Det är därför det är dags för Alliansen att ta över. Det är därför det är dags för Centerpartiet att på allvar ta plats i Göteborgspolitiken efter valet 2018!