"För ett nytt ledarskap för Sverige!"

Rickard Nordin

Ensamstående pappa och klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen (C) med intresse för e-sport. Streamar på Twitch och driver personvalskampanj i Gbg.

Göteborg| Centerpartiet| Miljö| Val| Riksdagen| Arbetslöshet| jobb| Riksdag| Energi| Bostäder| Media| Personval| Klimat| Stadsmiljö| Kollektivtrafik| Biljettsystem| Västtrafik| Skatt| Barn| Cyklism| Träd| e-sport| solel| förnybar energi| Infrastruktur

11

aug

Behövs tillväxt?

måndagen den 11 augusti 2014

Då och då i debatten lyfts diskussionen om ”den eviga tillväxten”. Senast var det Miljöpartiet som fastslog att de vill ha ett samhälle utan tillväxt, vilket citerats och debatterats i både tidningar och partiledardebatter. Även Vänsterpartiet brukar kritisera ”kapitalismen” i någon sorts breda termer. Jag har aldrig riktigt hört vad deras alternativ rent konkret är, men tillväxtkritiken är åtminstone klart inbakad.  Men hur är det då – behöver vi verkligen tillväxt? Och vad ska vi i så fall använda den till? Det finns en poäng i MP:s resonemang och det handlar om att det sättet vi mäter på idag – BNP är alldeles för trubbigt. Om jag krossar en glasruta ökar BNP, eftersom någon måste köpa en ny glasruta och sätta in denna, samma sak med en bilolycka eller en kärnkraftsolycka. Det beror på att BNP mäter hur mycket pengar som spenderas i samhället utan att ta hänsyn till vad det spenderas på. Poängen i sammanhanget är att sådant som förbrukar resurser som inte går att återskapa – ett giftutsläpp som dödar all fisk i ett vattendrag tex, det borde ses som en kostnad. Därför har regeringen också tillsatt en utredning som ska se om det går att ta fram andra mått på tillväxt som inkluderar sådant. Green-economy Men det Miljöpartiet missar när man väljer att helt avfärda tillväxt är att all utveckling är tillväxt. Om jag kan producera 3 bilar med samma material, energiåtgång, personalstyrka o.s.v. som jag använde för att producera 2 innan, då är det en effektivisering och det är tillväxt. Och sådan tillväxt vill vi ju ha! Att helt ta bort tillväxten innebär också att den nivå vi har i världen idag är den vi ska stanna på. Då kan vi bara omfördela resurser, inte skapa nya. Säg det till de mödrar som dör i barnsäng, alla de människor som lever i fattigdom och inte har mat för dagen. Att förkasta tillväxt är att förneka dem alla de möjligheter som vi i Västvärlden har om man inte vill ta människors ägodelar med tvång likt på klassiskt Sovjet-manér. Självklart behöver vår utveckling och tillväxt bli hållbar både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Men det betyder inte att tillväxten i sig är ond. Den skapar möjligheter och förutsättningar. Den ger människor ett bättre liv och  nya chanser. Det vi kan göra, bör göra och är moraliskt skyldiga att göra, är ju att dela med oss av vår teknik, vårt kunnande och våra resurser till de som inte har samma förutsättningar i andra delar av världen. Det ger dem tillväxt som i sin tur ger mat på bordet, tak över huvudet och framtidstro.  Det verkar Miljöpartiet helt ha glömt när man väljer att förkasta tillväxten.

För mig är utveckling med hjälp av ekonomin viktigt. Det är därför jag suttit i Fair Trades styrelse, det är därför jag satsat egna medel i mikro/medelstora lån till afrikanska företagare och det är därför jag skriver det här blogginlägget. Jag hoppas såklart att du delar min vision om en värld utan fattigdom och att du kryssar mig till kommun och riksdag i valet 14 september.

0